Umělá inteligence dokomponovala nedokončené dílo Antonína Dvořáka

Lucemburská společnost Aiva Technologies rozvíjí umělou inteligenci AIVA (Artificial Intelligence Virtual Assistant), která se učí klasickou hudbu. Od roku 2016 už analyzovala 30 tisíc hudebních skladem od baroka po 20. století. Tuto společnost oslovila agentura Wunderman, která se pokusila ve spolupráci s PKF –Prague Philharmonia dokomponovat nedokončené dílo Antonína Dvořáka.

Konkrétně se jedná o dvě strany blíže nespecifikovaného zápisu v sazbě pro klavír v tónině e moll, které jsou uložené v Českém muzeu hudby. AIVA v rámci projektu prostudovala všech 115 opusů Antonína Dvořáka a na jejich základě dokomponovala nedokončený Dvořákův fragment.

“Dvořákovu tvorbu analyzovala AIVA zhruba měsíc. Tvorba ji zabrala den,“ dodává Richard Stiebitz, Chief Creative Officer agentury Wunderman Praha. AIVA vytvořila skladbu AIVA / Dvořák: From the Future World pro klavír, první část skladby upravila do sazby pro smyčcové kvarteto a dokomponovala ještě 2. a 3. větu. Třetí část si budete moci poslechnou 15. listopadu v rámci orchestrálního cyklu PKF – Prague Philhormia v Rudolfinu pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela Villauma.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762