0

Doprava prošla v posledních letech velkými změnami, aby optimalizovala proces jak z hlediska udržitelnosti, tak z hlediska efektivity. Průlom z izraelsko-australské společnosti vedl k vytvoření zcela nové formy paliva, které by mohlo přinést průmyslu obrovské výhody.

Společnost Electriq Global našla způsob, jak stabilizovat vodík jako palivo a vytvářet recyklovatelnou kapalinu, která může fungovat stejně jako tradiční benzín. Poskytuje dvojnásobek rozsahu s polovičním množství paliva. Přímý vodík je jako palivový zdroj neúčinný a nepraktický. To je způsobeno tím, že vyžadují velké množství energie k výrobě a hrozí vysoké nebezpečí výbuchu.

Palivo je z 60 procent voda, což přispívá k stabilizaci vodíkového prvku, který tvoří pouze 3 procenta z celé kapaliny. Nevytváří žádné emise a nabízí alternativu pro ty, kteří se chtějí přesunout z benzínu a nafty. Stejně jako tradiční palivo v oblasti dopravy, toto vodíkové palivo nevyžaduje novou infrastrukturu na čerpacích stanicích. Jediným přírůstkem do současných modelů automobilů je zavedení speciálního palivového článku. To převádí vodíkové palivo na elektrickou energii.

Palivo společnosti Electriq Global je také plně recyklovatelné. Vyhořelé palivo shromážděné během přečerpání paliva na čerpacích stanicích může být odesláno zpět do tovýrny. 97% složek kromě vodíku pak může produkovat více paliva a výrazně zlepšit efektivitu výroby.

Dopravní průmysl je jedním z nejvíce škodlivých odvětví na světě. Vývoj nových kreativních palivových řešení pomáhá snížit tento těžký dopad. Technologie společnosti Electriq Global by proto mohla být pro takovou iniciativu velkým krokem vpřed.