IKEA představila doplňky k nábytku pro hendikepované lidi

IKEA představila projekt ThisAbles, který je koncipován tak, aby lidé s tělesným postižením mohli naplno využít produkty IKEA bez zbytečných zábran. Projekt vznikl v rámci vize značky „vytvořit lepší každodenní život pro co nejvíce lidí“ a ve spolupráci s neziskovými organizacemi Milbat a Access Israel, které se specializují na vytváření řešení pro lidi se speciálními potřebami a zdravotním postižením, vytvořili novou revoluční řadu produktů, které překonávají některé problémy u stávajících výrobků IKEA.

Pro značku IKEA bylo důležité vytvořit maximální přístup v každém aspektu projektu, od navržené webové stránky, která představuje vychytávky upravené pro osoby se zdravotním postižením, až po samotné produkty, z nichž některé mohou být dokonce vytištěny samostatně na 3D tiskárně. Tyto vychytávky jsou zpřístupněné široké veřejnosti.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766