0

Růst umělé inteligence měl velký dopad na maloobchod, od vyhledávacích nástrojů po sledování cesty spotřebitele. Obě tyto inovace ukazují, jak může mít umělá inteligence dopad na zkušenosti zákazníků, přesto by mohl existovat prostor pro vývoj v zákulisí. Nová AI platforma využívá umělou intelifenci pro využití dat v maloobchodním prodeji.

Insite AI je inteligentní platforma pro merchandising, která se zaměřuje na samotné maloobchodníky. S čím dál více velkými prodejci, kteří používají ve svých společnostech umělou inteligenci, aby lépe pracovali se zákazníky, by mohlo být užitečné, kdyby v rámci podnikání také umělá inteligence pracovala s daty. Systém Insite AI může poskytnout chytré doporučení ohledně různých obchodních rozhodnutí, od cenových možností až po hypotetické scénáře. Shromažďuje data z různých zdrojů, jako jsou interní data maloobchodníků, provozní statistiky a dokonce i počasí. Takový vstup může poskytnout chytrý pohled na důležité rozhodnutí o plánování a nákupu pro maloobchodníky.

Pokročilé strojové učení společnosti Insite těží ze vstupů z různých umělých neuronových sítí spolu se statistickými metodami. Konečný výsledek je ekvivalent tisíců hodin vstupů maloobchodníků. Kombinované úsilí těchto faktorů vede k sofistikované a přesto jednoduché platformě umělé inteligence, která by mohla být revoluční v retail průmyslu. Největším zaměřením společnosti je v současné době nákup vitaminů a léků bez předpisu. V tomto ohledu bude prvním pilotem se společností Chemist Warehouse.

Když se zamyslíte nad tím, jak by inovace mohla mít dopad na průmysl, první linie není vždy, kde končí příběh. Navzdory tomu, že maloobchod je odvětví zaměřené na zákazníky, může mít informace, které by informovaly maloobchodníky o jejich obchodních rozhodnutích, spíše než spoléhat se na zkušenosti zákazníků, což by mohlo pomoci zvýšit zisky a efektivitu. Stačí si tak položit otázku, jak jinak by mohli maloobchodníci shromažďovat data ke zdokonalení jejich obchodní strategie?