0

Otisk lidského hlasu je stejně jedinečný jako otisk prstu. Právě toho využila brněnská společnost Phonexia, která vyvíjí technologii, s níž můžete rozpoznat mluvčího, jazyk, pohlaví, přepsat řeč do textu nebo vyhledat konkrétní slova. Nedávno společnost uvedla novou generaci hlasové biometrie nazvané Deep Embeddings, která jako první na světě pracuje výhradně s neuronovými sítěmi. Díky tomu se více než zdvojnásobila přesnosti a identifikace mluvčího.

A jak lze tuto technologii využít? V praxi se s technologií běžně setkáte ve finančním sektoru. U telefonního operátora Telefonica ve Španělsku se používá pro analýzu velkých dat z hovorů v kontaktních centrech. V České republice používá analýzu hlasu společnost Invia, která kontroluje, zda její operátoři dodržují předepsaný skript. Forenzní laboratoř německé kriminální policie BKA používá hlasovou biometrii k expertnímu posouzení hlasových vzorků.

Hlasová biometrie však není jediné, na co se Phonexia zaměřuje. V nabídce najdete řadu dalších řečových technologií, jako je přepis hlasu do textu, jeho rozeznávání a podobně. Na základě hlasu si můžete nechat identifikovat pohlaví člověka, jeho věk a také jazyk. Z těchto údajů pak můžete nadále pracovat v rámci marketingové komunikace pro lepší cílení.