0

S rostoucí úrovní extrémního počasí a přírodních katastrof se snaží lidé zajistit větší bezpečnost ostatních pomocí inovativního designu. Každý rok nastane v průměru 100 000 zemětřesení po celém světě. Zhruba 100 z nich způsobuje značné škody, zejména v nižších ekonomicky rozvinutých zemích. Inovace švédských studentů z Umea University se právě snaží zmírnit toto nebezpečí.

Terra je cenově dostupný systém varování před zemětřesením, který lze integrovat doma. Používá seizmografickou technologii k detekci přicházejících zemětřesení. Mnohé oblasti s nižšími příjmy nemají nouzovou infrastrukturu, která by je varovala nebo chránila při zemětřesení. To často vede k zbytečným škodám na majetku a ke ztrátám životů. Terra má dva režimy: jeden varuje před příchodem malého zemětřesení, aby obyvatelé zůstali uvnitř domovu, druhý varuje před zemětřesením s vysokým dopadem, aby lidé okamžitě podnikli případné kroky.

Dvě úrovně varování pomáhají zmírnit paniku v hustě osídlených oblastech a lépe informuje obyvatele. V případě destruktivního zemětřesení dokáže ušetřit vzácné vteřiny, které mohou doslova zachránit životy. Tato technologie také zmírňuje napětí pracovníků v oblasti, neboť nemusí informovat a varovat velké množství civilistů.