0

Vodní systémy jsou nezbytnou, ale často nepořádnou a nákladnou součástí městské infrastruktury. Vědci z University of Waterloo v Kanadě nyní vyvinuli alternativní a cenově dostupnou metodu detekce unikajících trubek. Tým vyvinul systém, který kombinuje algoritmy umělé inteligence s akustickým čidlem. Snímače jsou vytrénovány, aby naslouchaly zvuku vody proudícího potrubím. Algoritmy jsou pak schopny rozlišovat mezi plně utěsněným potrubím a potrubím, ve kterém uniká i malé množství vody.

Senzory se dají snadno přizpůsobit stávajícím požárním hydrantům. Vzhledem k tomu, že požární hydranty jsou součástí městské vodní sítě, která je nad zemí, nevyžaduje to žádné kopání nebo vypínání vody.

Většina netěsností se v současnosti nedá rozpoznána, dokud nenastane situace, kdy není voda tam, kde má být. To může mít vážné důsledky, protože zásobování vodou může být kontaminováno. Základy staveb mohou být také narušeny. Odpadní voda představuje významné finanční zatížení měst. Tento nový akustický systém rozpozná to, co je považováno za velmi malý únik, což je 17 milimetrů za minutu. Vědci stále pracují na vylepšení senzorů, aby přesně určili, kde došlo k úniku. Výzkum, za kterým stoji Roya Cody, byl publikován v časopise Urban Water Journal.