Vědci použili zemské magnetické pole k ovládání gesty

Technologie dotykového displeje postupuje směrem k vyšší úrovni interakce. Ale výzkumníci v Německu šli o krok dál a vyvinuli novou metodu ovládání gesty poháněnou samotnou Zemí. Výzkumníci, kteří sídlí v Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), vyvinuli e-skin (elektronickou kůži), která mění magnetické pole Země na signál. Wearable je složeno z několika tenkých proužků permalloye (magnetické slitiny železa a niklu), které detekují magnetické pole Země. To v kombinaci s tenkými proužky zlata umožňuje vedení elektřiny.

Uživatel si nasadí tyto tenké kovové proužky kolem prstů, aby aktivoval warable zařízení. Geomagnetická detekce permalloye v kombinaci s vodivým zlatem vytváří elektronický signál o různé síle. Pokud uživatel ukáže prst na severu, signál je silnější, zatímco pokud ukáže na jih, signál bude slabší.

Výzkumníci použili tento e-skin na jednoduchou videohru. Uživatelé mohli ovládat jednoduché směrové pohyby avatarů na obrazovce tak, že ukazovali na sever nebo na jih. Navíc vědci dodávají, že e-skin dává lidem extra smysl pro vnímání magnetických polí, což je způsob, jak se ptáci pohybují při migraci do teplých krajin.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766