0

Inovace z celého světa se snaží najít ekologičtější možnosti cestování. Společnost nabízející výlety na lodích se nyní pokouší učinit svou firmu udržitelnější. Společnost Hurtigruten zahájila zelenou iniciativu k tomu, aby používala části zbytků ryb jako biopalivo k pohonu svých výletních lodí. Zbytky ze zpracovaných ryb na jídlo, smíchané s jinými organickými odpady, mohou produkovat bioplyn. Plyn se pak změní na kapalinu a ta funguje jako zdroj paliva. Toto palivo tak může napájet různé výletní plavby Hurtigruten napříč její flotily 17 lodí.

Vodní doprava poháněná fosilními palivy je ještě škodlivější než pozemní, protože vytváří síru a další nečistoty, které se přenášejí přímo do vody. Mořské prostředí je stále více ohroženo, a proto vyžaduje naléhavou ochranu. To znamená, že úsilí Hurtigruten by mohlo mít skutečný dopad jak na jejich uhlíkovou stopu a současně i na životní prostředí.

Hurtigruten chce do roku 2021 přeměnit alespoň šest svých plavidel, aby fungovaly na čisté palivo. Zároveň se zavázali zakázat plasty na jedno použití a plánuje umístit velké akumulátory na palubu lodí. Ty mohou ukládat přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů, aby maximalizovaly energetickou účinnost. Společnost také pracuje na dalších třech nových hybridních lodích v Norsku, které budou poprvé použity za tři roky.