0

Technologie pocházející z armády by mohla být nástrojem pro zajištění bezpečnější a spolehlivější jízdy v autonomním vozidle.

Společnost Wavesense využívá výzkum z technologie vojenského radaru vyvinutého MIT, aby zlepšila schopnost autonomních vozidel za nepříznivého počasí. Jízda v silném dešti nebo sněhu může být obtížná i pro lidi, kteří se spoléhají na vlastní odhad a rychlé úsudky při manévrování auta v nepříznivých podmínkách. Technologie samozřejmě nemá takové schopnosti. Běžná chytrá vozidla se obvykle spoléhají na GPS, lidar a zpracování obrazu. Změny prostředí, jako je například sněhová překážka, mohou narušit všechny tři tyto metody. To může být pro cestující nebezpečné.

Technologie Wavesense využívá radar, který peočesává silnici několik metrů dopředu a pod vozidlem. To dává mnohem přesnější představu o tom, co je před autem a umožňuje vozidlu zůstat na silnici a za bezpečných podmínek. Spoléhající se na geologické obrazy skutečného prostředí před autem, než na potenciálně nespolehlivé obrazy povrchu, znamená, že autonomní vozidlo má přesnější informace, na které se může spoléhat. To pomáhá udržovat vůz na silnici za všech okolností a zvyšuje bezpečnost cestujících.

Technologie v současné době prochází zkouškami zkušebních vozidel v deseti městských oblastech a na hlavních silnicích.