0

Crowdfundingová aplikace Safe & the City se snaží pomáhat udržet ženy v bezpečí. Tato bezplatná aplikace je navržená tak, aby pomohla uživatelkám určit, které ulice jsou pro ně bezpečné. Sexuální obtěžování a zejména násilné trestné činy proti ženám jsou velkým problémem v mnoha městech. Tato aplikace využívá statistické údaje a kriminalistické údaje, které pomáhají ženám chodit bezpečnými ulicemi.

Jedná se o vylepšení tradiční navigační aplikace s tím, že k poskytnutí nejrychlejší trasy nabízí také informace o tom, která je nejbezpečnější. Oběti mohou přímo v aplikaci hlásit obtěžování nebo útok. Tyto informace budou pak k dispozici ostatním uživatelkám, aby je varovaly před potenciální hrozbou v této oblasti. Incidenty mohou být hodnoceny z pocitu nepohodlí nebo hrozby, verbálního obtěžování nebo fyzického napadení. Během navigace může Live Map také upozornit uživatelky na potenciálně nebezpečné křižovatky. To připomíná ženám, aby zůstali v pohotovosti, a nezaměřovaly se jen na svůj telefon při chůzi.

Funkce Safe Sites (bezpečná místa) je také způsob, jak začlenit komunitu. Podniky a organizace se mohou zaregistrovat jako bezpečná místa. Poté obdrží školení od společnosti SafeSeekers o tom, jak poskytnout nejlepší pomoc v nouzových situacích. Umístění těchto lokalit je k dispozici v aplikaci. Aplikace na iOS i Android byla spuštěna v březnu roku 2018 na Mezinárodní den žen. V současné době je k dispozici pouze pro město Londýn.

Hledání nových řešení u starých problémů je klíčovou charakteristikou inovací. Použití takových technologií ke zmírnění problému, který je stejně starý jako město samotné, je dalším z takových příkladů.