Čeští vědci přišli na způsob, jak v poušti vyrobit vodu ze vzduchu

Už existuje několik chladících zařízení, díky kterým lze z vodní páry ve vzduchu získat vodu pomocí kondenzace, ale těmto zařízením se daří získat v průměru 10 litrů za den. Proto tým českých vědců z Univerzitní centra energeticky efektivních budov a Fakulty strojní ČVUT v Praze vytvořil systém Solar Air Water Energy Resource jinak známý pod zkratkou S. A. W. E. R., který umí získat v průměru až 200 litrů za den a to i v pouštních podmínkách.

Systém na získávání vody ze vzduchu funguje tak, že v první fázi použije takzvaný desikant, což je látka, která vyvolává stav vysušení ve své blízkosti v dostatečně utěsněném prostoru. Systém venkovnímu vzduchu odebere vodní obsah a zadrží ho na svém povrchu. Zároveň se do systému nasaje další venkovní vzduch s přirozeným obsahem vodní páry, který se nejdříve ohřeje na tak vysokou teplotu, aby bylo možné z povrchu desikantu vodní páru uvolnit a tím pouštní vzduch navlhčit. Je to z toho důvodu, že vzduch při zvýšené teplotě do sebe dokáže vázat větší množství vodní páry. Do chladící části systému pak přichází výrazně vlhčí vzduch, než je venkovní vzduch z pouště. Díky tomu lze získat daleko více vody kondenzací ze vzduchu.

Na systému S.A.W.E.R. je navíc zajímavé to, že je plně napájen energií ze slunce. Vedlejším produktem systému je pak teplá voda pro sprchování a chladný vzduch, který lze využít v rámci klimatizace.