Speciální brčko Zen Eating pomáhá vytvářet lepší stravovací návyky

Diety mohou být náročné. Nyní Zen Eating nabízí nejnovější technologii, která pomáhá uživatelům překonat jejich potřebu přejídání se.

Vynález ve stylu brčka je používá ke trénování chutí způsobem, který odrazuje od přejídání se, Podle Zen Eating je přejídání často způsobeno tím, že lidé jedí příliš rychle, ale než si to mozek uvědomí, tak je žaludek plný. Když chce člověk začít, tak si před jídlem usrknou vodu speciálním zařízením po dobu 5 sekund. Design vyžaduje od uživatelů, aby před srkáním tlačili jazykem proti brčku, což způsobí, že se redukuje prostor v ústech. Tento trénink vede k menšímu množství potravy, které se pojí s každým skusem. To způsobuje, že uživatelé jedí pomaleji, a tím se snižuje snězeného množství jídla.

Kromě toho uživatelé Zen Eating tvrdí, že uživatelé si jídlo vychutnávají více, protože to povede ke smysluplnějšímu stravování. Je to proto, že když lidé polykají velké množství, tak používají své tváře k vytvoření vakuum, které způsobí, že jídlo je vcucnuto do hrdla dříve, než může strávit čas na chuťových pohárcích.

Zařízení Zen Eating také tvrdí, že brání spánkové apnoe. Trénink pomáhá jazyku, aby během spánku nezapadl do krku. Brčko Zen Eating je nyní dostupné online.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766