0

Studenti inženýrství na University of Cape Town vyrobili cihly pomocí lidské moči. Tyto bio-cihly byly vyrobeny přirozeným procesem zvaným mikrobiální uhličitanové zpevňování (microbial carbonate precipitation). To je podobné způsobu, jakým se vytvářejí skořápky.

Tento proces výroby bio-cihly zahrnuje kolonizaci písku bakteriemi, které produkují enzym ureasu (enzym katalysující hydrolysu močoviny). Ureasa rozkládá moč za účelem produkce uhličitanu vápenatého (z toho jsou vyrobeny obaly materiálů). Uhličitan vápenatý působí jako cement, aby zpevnil písek. Uhličitan vápenatý a pískové cihly mohou být tvarovány do jakéhokoliv tvaru, včetně stavebních cihel. Bio-cihly mohou být pevnější tím, že se bakteriím umožní pracovat delší dobu.

Na rozdíl od běžných cihel, které musí být vypalovány v peci, se bio-cihly dají vyrábět při pokojové teplotě. To ušetří spoustu energie. Proces výroby bio-cihly se může přiživit na již existujícím procesu, kdy se z moči odstraňuje fosforečnan vápenatý. Ten je klíčovou složkou komerčních hnojiv. Moč se nejdříve shromažďuje pomocí speciálních pisoárů, které extrahují fosforečnan vápenatý. Zbývající kapalina se používá k pěstování bio-cihel. Dusík a draslík, další dvě složky komerčních hnojiv, se extrahují z jakéhokoli zbývajícího moči. Je stále třeba určit, zda je systém shromažďování a přenosu moči efektivní a společensky přijatelný.