V Indonésii můžete platit za veřejnou dopravu pomocí plastových lahví

Plasty se staly jedním z největších obav spotřebitelů, pokud jde o ochranu životního prostředí. Vědci zjistili, že na světě už existuje takové množství plastu, které by lidé mohli používat, aniž by byla potřeba vyrábět další plast navíc. Hledání způsobů opětovného použití a recyklace je proto zásadní pro snížení množství plastového odpadu. Nyní v druhém největším městě Indonésie zvaném Surabaja byl plast začleněn do každodenního života obyvatel.

Obyvatelé jsou povzbuzováni k tomu, aby své použité plastové lahve použili jako platidlo pro cestování autobusem. Cestující mohou buď odložit plastové kelímky nebo lahve na nádraží, nebo je přinést přímo do autobusu. Za každých deset plastových kelímků nebo pět plastových lahví získáte lístek na dvě hodiny jízdy autobusem zdarma. Městská správa doufá, že tento systém přinese město Surabaja blíže k cíli, kdy se do roku 2020 chtějí stát městem bez plastového odpadu. V současné době zaujímá plast 15 % z celkového množství odpadu.

V průměru může jeden autobus nasbírat 250kg plastu denně. Po odstranění štítků a uzávěrů se láhve poté prodávají na dražbě na recyklačních továrnách ke zpracování. Všechny peníze získané z aukce se také vracejí přímo zpět do města jako investice do místního dopravního systému.

Tento systém byl spuštěn v dubnu a ukázal se jako velmi populární. Mnoho občanů dalo pozitivní zpětnou vazbu a podporu. Systémy, jako je tento, kdy vlády provádějí změny ve větším měřítku, jsou zásadní pro významný pokrok v oblasti životního prostředí.