0

Lidé s autismem hůře nalézají práci. Podle neziskové organizace Autism Speaks jen v USA žije bez práce 2,5 milionu dospělých s autismem. Kromě toho je u absolventů vysokých škol s autismem více než 85% míra nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu chce společnost Daivergent pomoc s nabídkami práce.

Zakladatel Byran Dai má ve skutečnosti bratra autistu, tak se rozhodl spojovat podniky s lidmi s autismem, kteří dokáží pracovat ve specifických technologických oblastech. Dai si uvědomil, že lidé jako jeho bratr jsou vhodní pro plnění úkolů s vysokou náročností, které vyžadují neobvykle vysoké soustředění a pozornost na detaily, jako jsou složité úkoly spojené s řízením dat. Tyto typy úkolů jsou zvláště důležité v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Daivergent má za cíl dát dohromady skupinu datových specialistů pro práci v tomto odvětví.

Daivergent spolupracuje s různými agenturami, včetně několika neziskovek. Agentury pomáhají prověřovat potenciální zaměstnance, včetně kontroly jejich schopnosti dokončit úkoly správy dat. Jakmile se jednotlivci stanou dodavateli společnosti Daivergent, dostanou další odbornou přípravu, než začnou pracovat na projektech. Společnost rozděluje projekty na menší úkoly, jenž poté přiděluje jednotlivým pracovníkům. Společnost si bere procento z každého poplatku a zbytek vyplácí svým zaměstnancům.