0

Howard Kaplan, odborník na vizualizaci na University of South Florida, vytvořil hmatovou mapu, která pomáhá lidem, kteří jsou slepí nebo mají zrakové postižení, aby se dokázali pohybovat v různém prostředí.

Trojrozměrná mapa umožňuje uživatelům orientovat se pomocí prstů v různých prostředích sledováním pozvednutých prvků. Kaplan vyvinul hmatový kód, který doprovází jeho 3D mapu, vyvíjí 3D symboly na stěny, chodby, cesty a další. Howard Kaplan pak testoval tyto mapy se zrakově postiženými a slepými na University of South Florida. Studenti testovali přenosné mapy v prostředí kolem. Větší mapy byly umístěny na stěně před učebnou a naváděly studenty vcházející do místnosti.

Při zkoumání stávajících map pro zrakově postižené zjistil totiž Kaplan, že jsou primitivní a nejsou odolné. Jeho vlastní mapa používá tvrdý plast. Je také možné je upevnit na stěny nebo mohou být dostatečně malé na to, aby se daly nosit. Kaplan doufá, že každý uživatel použije jeho software, který zpřístupní na jaře roku 2019, aby vyrobil hmatovou 3D mapu pro jakýkoli prostor.