0

Výzkumný tým z City University of Hong Kong vyvinul první 4D keramickou tiskárnu na světě. Na rozdíl od 3D tisku, kde tištěné objekty nemohou změnit tvar, 4D tisk vytváří objekty, které se mohou měnit tvarovat nebo se samy sestavovat v průběhu času na základě vnějších sil, jako je tlak, teplota nebo magnetické pole.

CityU tým vyvinul „keramický inkoust“, což je směs polymerů a keramických nanočástic. Aplikování inkoustu na 3D tiskárenských keramických prekurzorů, které jsou pružné a dostatečně roztažitelné, umožňuje vytváření složitých tvarů. Při uvolňování protáhlých keramických prekurzorů podstupují sebepřeměňováním. Prekurzory se pak tepelně zpracují, což je přemění na tvrdou keramiku.

Výsledná keramika je silná a má vysoký poměr pevnosti k hustotě. To znamená, že mohou být vyrobeny ve větších velikostech než ostatní tištěné keramiky. Podle vedoucího týmu profesora LU Jian, místopředsedy (výzkumu a technologie) a profesora strojního inženýrství, „Celý proces zní jednoduše, ale není tomu tak… Stejně jako vymačkávat cukrovou polevu na dort, existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit výsledek, od typu krému a velikosti trysky až po rychlost a sílu stlačení a teplotě.“