O pěstování na autonomní farmě Iron Ox se starají roboti

Americký startup Iron Ox otevřel zařízení na hydroponické pěstování rostlin, které bude propojené s kancelářemi v San Carlosu, díky čemuž budou produkovat přibližně 26 000 kusů ročně, což je stejné množství jako velká farma na venkově. Farma Iron Ox využívá o 90 procent méně vody než tradiční zemědělství a dokáže vypěstovat 30krát tolik plodin na akr půdy.

Iron Ox si představuje farmu budoucnosti tak, že je zcela autonomní bez lidských pracovníků. Na jejich současné farmě pracuje 15 lidí, kteří sázejí a zpracování plodin. K tomu mají roboty, kteří pečují o produkci. Robotická ramena a hnací mechanismy oddělují rostliny od hydroponických misek a přesouvají je do nových zásobníků podle toho, jak rostou. Aby se zajistilo, že všechny stroje na farmě budou plynule spolupracovat, Iron Ox vyvinul „Brain“ – software, který zajišťuje, že stroje spolupracují a sledují umístění robotů, úrovně dusíku, teploty a další.

V současné době se potraviny vyrobené na farmě neprodávají. Místo toho je dodáván místním potravinovým bankám a salátovým barům, které spadají pod společnosti. Společnost však diskutuje o možné spolupráci s místními restauracemi a supermarkety. S rostoucí populací a měnícím se klimatem čelí budoucnost výroby potravin mnoha výzvám. Iron Ox vytváří nové procesy, které jsou udržitelné a škálovatelné.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766