0

V USA žije na ulicích 549 000 lidí. Organizace Shelters to Shutters nabízí bydlení a práci pro lidi, kteří se ocitli na ulici. Ta pomáhá jednotlivcům a rodinám začít nový život tím, že spolupracuje s realitkami.

Místní partneři odkazují kandidáty do programu. Shelters to Shutters pak prověří tyto kandidáty a následně je odkáže na správce nemovitostí. Kandidáty pak čeká pohovor i se správci nemovitostí a ti pro ně najdou vhodné místo. Po celou dobu je zapojen tým z Shelters to Shutters.

Organizace v současné době působí v 15 městech. Dosáhla 87% roční míry retence zaměstnanců a 93% úspěšnosti účastníků, kteří neskončili zpátky na ulici. Andy Helmer, CEO společnosti Shelters to Shutters, řekl: „Věříme, že díky využití partnerství se společnostmi ze soukromého sektoru a místními poskytovateli neziskových služeb můžeme významně ovlivnit otázku bezdomovectví vůči této zemi.“

Tyto sociální inovace prospívají jak znevýhodněným osobám, tak společnostem zapojeným do procesu. Shelters to Shutters nabízejí talenty podnikům a zároveň pomáhají bezdomovcům stát se finančně nezávislými.