0

S autonomními roboty se čím dál častěji setkáte v různých průmyslových odvětvích. Společnost Gecko Robotics například vyvinula roboty pro sledování průmyslových skladovacích nádrží. Tito roboty mohou kontrolovat kotle, zásobníky kapalných látek a potrubí. Rovněž monitorují stěny nádrží pomocí osmi ultrazvukových senzorů. Tyto snímače analyzují tloušťku stěny, protože zhoršující se stav stěn může být hlavním faktorem nebezpečného úniku. Vestavěné HD kamery také umožňují vizuální kontrolu konkrétních míst. Vlastní magnetický systém pomáhá robotům lézt po zdi. Tento systém je rychlý, že se robot může pohybovat po stěně nádrže rychlostí 30 cm za sekundu.

Obvykle je totiž potřeba vyprázdnit nádrž, aby mohl uvnitř provést kontrolu člověk. Tyto kontroly mohou být časově náročné, nákladné a nebezpečné. Kromě toho musí být postaveno lešení a závady mohou být přehlédnuty. Roboti společnosti Gecko nevyžadují vyprázdnění nádrže a není potřeba ani dodatečné vybavení, což šetří čas i náklady. Ale tím nejpodstatnějším je, že lidé nemusí vstupovat do nebezpečných situací.

Tým také vyvinul Gecko Vision, což je systém strojového učení, který analyzuje všechny datové body, aby poskytl důkladný přehled o kvalitě stěn v nádrži. Uživatelé do 12 hodin dostanou přesnou informaci o tom, kde přesně se mohou nacházet nedostatky. Uživatelé pak zkontrolují tyto oblasti pomocí video snímků.

Roboti Gecko jsou již k dispozici pro firmy, které chtějí zkontrolovat své nádrže, kotle a další průmyslová zařízení. Ceny závisí na úloze. Lidé v současné době plní nesčetné množství nebezpečných úkolů v celém průmyslu, ale jejich tělo není určeno pro úzké prostory, toxické prostředí a velké výšky. Právě roboti tohle mohou změnit a nahradit tak člověka v nebezpečném povolání.