0

Jak se technologie vyvíjí, tak není překvapením, že mají vliv i na univerzitní život. Studenti a mladí lidé se nejčastěji zapojují do nových technologií. Univerzita Nanjing nyní oznámila inovativní technologické schéma.

Studenti v Číně mohou sdílet koleje až s 5 dalšími lidmi. Proto je velmi důležité, aby si všichni sedli. Univerzita Nanjing vyvinula možné řešení pomocí algoritmu, který nejlépe odpovídá studentům. Získáním dat z online dotazníků od studentů může univerzita mimo jiné stanovit jejich zvyky, každodenní rutinu a osobní hygienu. Pomocí těchto dat doporučuje univerzitní doporučovací algoritmus přiřazení studentů k nejlepší možné životní situaci. Jediným potenciálním nedostatkem je, že v současné době se systém spoléhá na upřímnost studentů.

V souladu se současnými trendy vidíme, že technologie hraje stále důležitější roli ve vysokoškolském životě. Podobné algoritmy by mohly být použity k tomu, aby se nacházela shoda mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, mezi sousedy apod. Bude zajímavé sledovat, jak se toto jedinečné využití technologií strojového učení využije na jiné aspekty našeho života.