Švédsko chce snížit velkou míru sebevražd pomocí speciální sanitky

Švédsko se rozhodlo řešit krizi duševního zdraví zavedením specializovaných sanitek, které mají být použity pro naléhavé situace týkající se duševního zdraví.

Psychiatric Emergency Response Team (zkráceně PERT neboli psychiatrický tým pro rychlý zásah při mimořádné události) byl testován ve Stockholmu a sestává ze sanitky, která na první pohled vypadá stejně, ale ve skutečnosti je vybavena pro řešení mimořádných situací v oblasti duševního zdraví. Sanitka cestuje rychle a uvnitř jsou pohodlné sedačky místo nosiče, teplejší zdroj světla než klasická bílá světla. Odpovídající tým zahrnuje dvě zdravotní sestry z oblasti duševního zdraví a jednoho záchranáře, přítomnost vyškolených profesionálů představuje významné zlepšení oproti předchozímu systému, kde účastníkem těchto situací byla policie.

Ve Stockholmu reaguje PAM na průměrně přes 130 hovorů měsíčně, z nichž většina se týkají rizika sebevraždy. Schéma je určeno k řešení velkého počtu sebevražd (1 500) a pokusů o sebevraždu (15 000) hlášených každoročně ve Švédsku. Tento jedinečný program se zaměřuje na destigmatizaci duševního zdraví a poskytuje pacientům odbornou péči, systém bude potenciálně rozšířen do dalších regionů ve Švédsku.

S ohledem na současnou krizi v oblasti duševního zdraví je nezbytné přicházet s inovativními myšlenkami, aby se našlo nové a účinnější řešení této problematiky.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766