Nástroj Life Whisperer umí předpovídat pravděpodobnost úspěchu umělého oplodnění

Life Whisperer, australská společnost zaměřující se na plodnost, spolupracuje s IVF klinikou (in vitro fertilizace), aby společně otestovaly, jak může umělá inteligence ovlivnit umělé oplodnění. Life Whisperer aplikuje neinvazivní obrazovou analýzu řízenou umělou inteligencí, aby zlepšila výběr životaschopných embryí pro implantaci IVF. Pomocí technologií, statistik a fyzikálních technik identifikuje Life Whisperer morfologické rysy, které tvoří zdravé embryo. Ty často nejsou lidskému oku viditelné.

Ve spolupráci s americkou laboratoří Ovation Fertility se zjistilo, že umělá inteligence může být cenným nástrojem pro přesné zjištění genetických defektů v lidských embryích. V této studii byla technologie Life Whisperer použita k vyhodnocení tisíců 2D statických obrazů embryí vytvořených v minulých IVF cyklech v laboratořích Ovation Fertility. Ve srovnání se standardním morfologickým hodnocením embryí kvalifikovanými osobami ukázala technologie umělé inteligence 50% zlepšení předpovědi úspěšné implantace. Toto je kritická první fáze úspěšného těhotenství. Jednalo se o první studii v USA, která úspěšně aplikovala umělou inteligenci prostřednictvím hlubokého učení prostřednictvím počítačového vidění k výběru embrya.

Prostřednictvím nástroje Life Whisperer AI, mohou lékaři vkládat snímky embryí pořízených standardní mikroskopickou kamerou. Výsledkem je okamžitá zpráva o životaschopnosti embrya. Také pomáhá určit, které embrya jsou dobrými kandidáty na premimplantační genetické testování (PGT) nebo která s největší pravděpodobností povedou k úspěšnému těhotenství bez PGT. Výsledky analýzy snímků umělou inteligencí byly porovnány s odpovídajícími výsledky chromozomálních testů. Alternativně by se mohli porovnat s výsledky těhotenství pro každé embryo spolu s morfologickým stupněm přiděleným embryologem. Life Whisperer hodlá zpřístupnit svou technologii v roce 2019.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762