Klinika Field nabízí transkraniální magnetickou stimulaci ke zlepšení výkonu mozku

Klinika Field pracuje na vytvoření způsobu, jak zlepšit duševní výkon prostřednictvím přímé modifikace mozku. Tato klinika v New Yorku je nápad výkonného konzultanta a behaviorálního designéra Devona Whitea a psychiatra Dr. Hasana Asifa. Field se prezentuje jako klub elitních členů a vyznačuje tím, že úspěšní lidé mohou zlepšit svůj duševní výkon. Léčba zahrnuje transkraniální magnetickou stimulaci (TMS). Ta řídí tok magnetického proudu do cílové oblasti mozku. Elektrické záblesky údajně vylepšují části mozku, kde podle analýzy kliniky chybí.

Field tvrdí, že jakmile klient dosáhne ideální rovnováhy a optimalizace mozku, další zasedání TMS jim také pomůže zvýšit vnitřní povědomí a zlepšit výkonnost v konkrétních oblastech učení. Například TMS sezení by se mohlo spojit s učením od odborníků v určité oblasti. V této fázi by léčba pomohla přenést znalosti odborníka na klienta. Tímto způsobem by se klienti mohli také snadno naučit znalosti ostatních.

Podle White tento proces optimalizuje „vysoký výkon, pohodu a spokojenost personalizovaným způsobem, aby lidem pomohl mít život, který skutečně chtějí, a to jak z hlediska jejich vlastní spokojenosti, tak i jejich schopnosti vykonávat úkony na vyšší úrovni, které chtějí dosáhnout.“

I když je tento proces velmi drahý (sezení stojí kolem 1 000 dolarů a je jich třeba minimálně 20), tak klinika doufá, že nakonec každý bude moci využít této techniky. Lidský mozek je stále považován za nejvýkonnější počítač světa. Vzhledem k tomu, že se technologie stává čím dál chytřejší, tak se zdá být nevyhnutelné, že se lidé zaměří také na optimalizaci naší interní technologie.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762