QR kód umožňuje bezhotovostně darovat peníze bezdomovcům

Už několikrát jsme se zde zmínili inovace zaměřené na pomoc lidem bez domova. Tento článek se k nim přidá, protože nová iniciativa Greater Change chce usnadnit veřejnosti darovat lidem bez domova. Účastníci se zaregistrují v programu Greater Change s možností použít přezdívku k ochraně jejich totožnosti. Člověk nosí cedulku s QR kódem, který kolemjdoucí mohou skenovat a darovat vybranou částku. Peníze jsou pak vyčleněny na specifické cíle, jako jsou kauce na nájem, kurzy dovedností nebo získání dokladů. Peníze tak nejsou dávány lidem k jejich užití podle vlastního uvážení.

Greater Change je nezisková organizace, která usiluje o vytvoření větší flexibility při pomoci těm, kteří jsou na ulici. K dosažení tohoto cíle neexistují žádné náklady pro účastníka nebo člena veřejnosti. Bezdomovci také nepotřebují bankovní účet ani chytrý telefon pro přístup k finančním prostředkům.

V čím dál více bezhotovostní společnosti se počet peněz darovaným bezdomovcům snížil. Na tento problém se právě soustředí Greater Change v Oxfordu. Program je spuštěn ve spolupráci s charitou práce Aspire Oxford. Akce již pomohla devíti účastníkům dosáhnout svých cílů, a právě běží dvě další kampaně.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762