Biotechnologické řešení od Mint Innovation proměňuje odpad na vzácné kovy

Společnost Mint Innovation, se sídlem v Aucklandu na Novém Zélandu, vyvinula biotechnologické „obnovovací“ řešení, které přeměňuje odpad na cenné kovy. Řešení funguje pomocí chemikálií a mikroorganismů, které váží a koncentrují tyto cenné kovy.

Řešení je také ekologické, protože Mint Innovation využívá cenné kovy z elektronického odpadu nalezeného na skládkách. Společnost například vyrábí kovy z desek s plošnými spoji, které se používají v elektronice, jako jsou mobilní telefony, počítače a televizory. Tyto obvody obsahují zlato a měď, ale také se skládají z nebezpečných materiálů a často nejsou recyklovány správně. Jakmile jsou tyto obvodové desky získány, jsou roztříštěny do jemného prášku a rozpuštěny do roztoku. Na tento roztok se přidávají právě mikroorganismy, který pohlcují kov jako je zlato.

Zatímco jiné existující extrakce kovu používají procesy zahrnující nebezpečné plyny, Mint Innovation vyvíjí řešení, které je šetrné k životnímu prostředí a při nízkých nákladech. Dále od února roku 2018 spolupracuje Mint Innovation s firmou Remarkit, která shromažďuje elektronický odpad ze skládek. Společně staví zařízení na obnovu kovů, aby od roku 2019 mohli uplatnit své biotechnologické řešení ve větším měřítku.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762