Algoritmus umí hodnotit krásu krajin

Co činí místo krásným? Jak ovlivňuje postavené prostřední naše životy? Tyto otázky si kladou vědci z laboratoře Data Science Lab na škole Warwick Business School a Alan Turing Institute. Předchozí studie zjistily, že lidé hlásí lepší zdraví a větší štěstí kolem oblastní, co považují za krásné místo.

Ve snaze vyčíslit to, co by mohlo být považováno za malebné, výzkumníci využili více než 200 000 snímků míst, které uživatelé webových stránek Scenic-or-Not hodnotili jako vysoce malebné. Vědci analyzovali obrazy pomocí MIT Locations Convolutional Neural Network a zjistili, jaké atributy, jako například stromy, hory a dálnice, odpovídají vysokým a nízkým malebným hodnocením. Výzkumníci poté přizpůsobili algoritmus k hodnocení krásy nových lokalit. Zjistili, že účastníci sdružili rysy jako údolí, pobřeží, hora a stromy s vyšší „malebností“. Na druhé straně některé konstrukční prvky měly tendenci také zlepšovat skóre. Zahrnovaly to nejen historickou architekturu jako kostel a hrad, ale také struktury jako viadukt a akvadukt. Zajímavé je, že velké plochy zeleného prostoru, jako je tráva a sportovní hřiště, vedly k nižšímu hodnocení „malebnosti“.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762