Ugly Drinks nabízí předplatné ochucených nápojů bez cukru

Spotřebitelé si jsou dnes vědomi zdravotních rizik spojených se sladkými nápoji. Začátkem tohoto roku uložila Velká Británie daň na sladké nápoje s posuvnou stupnicí založenou na obsahu cukru. Společnost Ugly Drinks se snaží zaplnit mezeru tím, že představila svou předplatitelskou službu pro sodovku, která neobsahuje cukr.

Zatímco minerální voda je více populární ve Velké Británii než sodovka, mnoho spotřebitelů bere sodovku za lepší alternativu, protože může obsahovat ovocné příchutě bez kalorií. Společnost Ugly Drinks si klade za cíl uspokojit poptávku po šumivých nápojích s výhodnou předplatitelskou službou, která zajistí, že spotřebiteli nikdy nedojde. Předplatné s 24 plechovkami zahrnuje dopravu zdarma a cena je 20 liber měsíčně.

Daň z cukru vytváří ideální situaci pro Ugly Drinks, aby vynikla. Podle spoluzakladatele Huga Thomase: „Daň z cukru ve Spojeném království pomohla spotřebitelům velmi dobře uvědomit si, co pijí již delší dobu a připomnělo jim to, aby zvážili různé možnosti.“ Ugly Drinks doufá, že vyhraje na konkurenčním trhu sodovek a populárních značek, jako je LaCroix.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762