Habit využívá DNA testy k poskytnutí výživového plánu na míru

Osobní péče je stále důležitější pro spotřebitele, zejména v odvětví výživy a zdraví. V souladu s tím Habit, nová společnost testující DNA na základě výživy, pomáhá vyřešit ideální výživu pro své klienty založený na genetickém profilu, který vytváří, přičemž podrobně popisuje specifickou biologii jednotlivce a klíčové rizikové faktory.

Získání dat pro sestavení profilů začíná doma pomocí soupravy od Habitu, ve kterém uživatelé použijí vatové tyčinky a krevní testy k posouzení genetických markerů pro hladinu cukru v krvi, citlivost na laktózu a kofein spolu s dalšími faktory. Habit potřebuje, aby zákazníci provedli krevní test před a po konzumaci, aby mohl stanovit rychlost metabolismu. Dále je dostupné video, které uživateli pomůže s dokončením všech kroků.

Výsledky jsou připraveny zhruba za měsíc a jsou doprovázeny dietním doporučením a návrhy na recepty, které pomáhají zákazníkům provést doporučené nutriční změny. Navíc společnost Habit spolupracuje s firmou Fitbit a pomáhá uživatelům vést aktivnější životní styl, dále spolupracuje s firmou Amazon, aby zákazníkům dodávala suroviny a zboží přizpůsobené jejich doporučení.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762