Blippar nově nabízí virtuální navigaci pro maloobchodníky

Společnost Blippar soustřeďující se na počítačové vidění nabízí zákazníkům řadu nástrojů, které pomáhají podnikům nabízet lepší služby zákazníkům. Nedávno společnost představila novou platformu Indoor Visual Positioning, která nabízí maloobchodníkům řadu způsobů, jak zlepšit zkušenosti v obchodech.

Jedním z hlavních výhod pro maloobchodníky je AR navigace, která může být použita k tomu, aby pomohla zákazníkům zorientovat se v obchodě. Nástroj například v obchodním domě dokáže ukázat směr ke specifickému obchodu. U maloobchodníků může nástroj nasměrovat ke konkrétnímu zboží nebo k výhodné nabídce.

Indoor Virtual Positioning od Blipparu rovněž podporuje perzistenci, která „umožňuje muzeím, aby se návštěvníci mohli stát sami sobě průvodcem v muzeum díky informacemi u obrazů a soch, popř. zvukového doprovodu v rámci některých exponátů.“

Protože nástroj využívá CAD výkresy, může také sloužit návrhářům interiérů a pomáhá jim vypočítat, kolik nábytku lze umístit do prázdného prostoru. Případně lze navigaci použít jako bezpečnostní nástroj, který nasměruje lidi v případě nouze, když vypukne například požár. Blippar označuje své funkce jako neomezené. Vyžaduje to pouze kreativitu uživatele, aby se zlepšila zkušenost zákazníků.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762