Restaurace využívají lastury ústřic, aby znovu vytvořily bariérový útes v oceánu

Udržitelné a ekologické nápady jsou ve světě inovací velmi oblíbené. Každý může přispět pozitivním způsobem, protože možnosti jsou nekonečné, pokud jde o uvědomělou udržitelnou akci.

Město Hempstead na Long Island v Americe, vyvinul vlastní nápad na použití lastur mořských plodů. Místní obyvatelé, ochránci životního prostředí a úředníci z oblasti zkouší vytvořit živý bariérový útes složený z desítek tisíců vyřazených škeblí a lastur od ústřic z místních restaurací. Stovky pletených pytlů obsahujících lastury budou spojeny a uloženy na západním zálivu poblíž pobřeží Lido Beach s nadějí, že se obnoví blízký bariérový útes, který slouží jako přirozená ochrana proti návalových bouří. Útesy také přitahují nový mořský život k podpoře rostoucího mořského hospodářství v regionu.

Útesy pomáhají filtrovat vody znečištěné roky přebytečného dusíku z odpadních vod. Nadměrné znečištění dusíkem vedlo k degradaci pobřežních močálových komplexů, které pomáhají chránit populační centra jižního pobřeží od bouří. Jakmile se materiály usadí na mořském dně, struktura útesu se začne naplňovat různými druhy mořského života. Postupem času bude struktura vytvářet prostředí, které je velmi podobné přírodnímu útesu. Pokud bude projekt úspěšný, mohl by přeměnit vody kolem Hempsteadu pro příští generace.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762