Plovoucí zařízení Drifter monitoruje riziko záplav a znečišťujících látek v řekách

Tým inženýrů z Queensland University of Technology (QUT) vyvinul low-cost přenosnou měřicí stanici zvanou Drifter. Stanice je umístěná v PVP trubce, kterou lze nasadit ručně nebo vrtulníkem. Drifter měří průtok vody, výšku a změnu sediment. Stanice jsou navrženy tak, aby plavaly pouze 1 až 2 centimetry nad úrovní povrchu, aby se zajistilo, že jsou neseny proudem bez větru.

Drifter byly inspirován devastací způsobenou povodněmi v Brisbane v roce 2011. Jednotky, z nichž každý stojí 100 dolarů, jsou vybaveny technologií Bluetooth a GPS. Navíc také přenáší data s vysokým rozlišením v reálném čase do externího počítače. To získává data pro pokročilé modely povodňové frekvence, prognózy a řízení rizik. Orgány je mohou používat k vydávání včasných varování a vytváření více lokálních nouzových plánů reagujících na mimořádné události, díky čemuž lze zachránit jak životy, tak živobytí.

Kromě omezení povodňových rizik je Drifter citlivý na pH vody, zákal, teplotu, slanost, rozpuštěný kyslík a kontaminované látky. Může se také použít ke zkoumání změn ve využívání půdy, jako jsou zemědělské praktiky a likvidace odpadu. Tyto indikátory umožňují výzkumníkům určit zdroje znečišťujících látek v odtoku a předpovídat, kam se mohou rozšířit. Tím se může zabránit vytvářením „mrtvých zón“,které narušují celé vodní ekosystémy a ekonomiku. V současné době jsou Driftery testovány s Sunshine Coast Council u jezer Lake Currimundi a Pumicestone Passage.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762