Zařízení PathSpot dokáže odhalit bakterie na rukou

Podle amerického Centra pro kontrolu nemocí (Centers for Disease Control) může řádné umývání rukou snížit počet lidí s průjmem až o 31 procent. CDC však také zjistilo, že 62 procent pracovníků v restauracích si nemyje ruce po manipulaci se syrovým hovězím masem. Nyní podnikatelé Christine Schindler a Dutch Waanders vyvinuli zařízení, které by mohlo pracovníkům pomoci mýt si ruce efektivněji. Pár vyvinul PathSpot, zařízení, které využívá spektroskopii ke kontrole úrovně bakterií na rukou zaměstnanců.

PathSpot se skládá z malého černého boxu připojeného k iPadu. Box vydává světlo na konkrétní vlnové délce. Uživatelé položí ruce pod přístroj. iPad skenuje světlo odražené od rukou a používá speciálně navržený algoritmus k analýze způsobu, jakým fluoreskuje. Jiná vlnová délka fluorescence světla se objeví na kontaminovaných rukou v porovnání s čistými rukama. Zařízení proto může určit, zda jsou ruce kontaminovány bakteriemi na základě fluorescence. Pokud jsou detekovány bakterie, přístroj bliká červeně. Pokud jsou ruce uživatelů čisté, vydává modré světlo.

Aby se zajistilo, že zaměstnanci skutečně používají zařízení, může společnost PathSpot sledovat také jejich interakci se zařízením. Software může například upozornit správce, pokud zaměstnanec neskenuje ruce několikrát denně. PathSpot již byl nainstalován na farmách, v obalovnách a restauracích v USA. Společnost absolvovala program mentoringu TechStars v New Yorku a je v procesu získávání dalších finančních prostředků. Waanders a Schindler pracují také na návrzích přenosného zařízení, které by mohly být připojeny k chytrému zařízení pro použití jednotlivci.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762