Plovoucí park je vyroben výhradně z recyklovaného plastu

Boj proti znečištění plasty nikdy nebyl větší. Je to díky šíření povědomí prostřednictvím sociálních sítí a zpravodajství. V minulosti mnoho lidí nevědělo, jaký dopad má jejich spotřeba plastů na životní prostředí a zejména na oceány a řeky. Nyní si je veřejnost více vědomá než kdy předtím. Existuje zvýšená poptávka po systémech a inovacích, které mají být zavedeny, aby bylo možné znovu použít plasty a maximálně snížit jejich potřebu. Ostatně i tady na webu si čím dál častěji všímáme, jak značky například proměňují plast v oblečení, které lze skutečně nosit.

Nyní můžete navštívit Recycled Park, který ukazuje, jak lze novým způsobem použit plasty. V rotterdamském přístavu tak můžete vstoupit na plovoucí park, který ukazuje potenciál mnohem větších plovoucích objektů vyrobených z recyklovaných plastů v budoucnu. Kromě toho organizace využívá v Rotterdamu obrovské pasti na odpadky, aby lovila vyhozené plasty do vody. Park je postaven ve variantě šestiúhelníkových stavebních bloků, které navrhli studenti na Rotterdamské univerzitě. Tyto bloky jsou šestihranné a jsou navzájem propojeny. Recyklovaný park je ozdoben zelení pro estetický i přírodovědný dopad. Dále mohou ryby, ptáci a další organismy hnízdit a množit se podél zeleného břehu.

Plovoucí park přispívá k ekologizaci města a zlepšování ekosystému v rotterdamském přístavu. Recycled Park doufá, že s vývojem stavebních bloků bude množství znečištění plasty klesat. Organizace již zkoumá alternativní stavební materiály, které mohou problém řešit ještě víc.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762