Z vyhozené zeleniny lze vyrobit silnější beton

Výroba betonu je jedním ze závažných zdrojů znečištění. Odhaduje se, že produkce portlandského cementu (hlavní složky betonu) je zodpovědná za až osm procent celkových emisí oxidu uhličitého na celém světě. Inženýři z Lancaster University spolu s průmyslovými partnery společnosti Cellucomp Ltd přišli s novou metodou produkce betonu. Vyvinuli způsob, jak posílit beton a učinit ho ekologičtějším tím, že se do něj přidají výtažky z kořenové zeleniny.

Vědci přidali „nano trombocyty“ extrahované z vláken cukrové řepy a mrkve, aby z toho vytvořili beton. Práce vychází z dřívějších zjištění, které ukázaly, že nano trombocyty způsobily zvýšení množství hydrátu křemičitanu vápenatého. Jedná se o látku odpovědnou za pevnost betonu. Navíc vědci odhadují, že přidání nano trombocitů mělo za následek úspory 40 kilogramů portlandského cementu na kubický metr betonu. Toto snížení portlandského cementu se rovná úsporám 40 kilogramů oxidu uhličitého na metr krychlových betonu. Také bylo zjištěno, že nano trombocity zabraňují korozi betonu.

Výzkumný projekt rovněž zkoumá přídávíní velmi tenkých plátků rostlinných nano trombocytů k existujícím betonovým konstrukcím, aby navýšily jejich sílu. Současně společnost Cellucomp Ltd vyvíjí nové materiály, včetně barev, které používají rostlinné kompozity ke zvýšení síly a udržitelnosti.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762