Poskytovatel elektřiny nabízí individuální kalkulačku uhlíkové stopy

Novozélandská společnost Flick Electric Co představila svou personalizovanou kalkulačku uhlíkové stopy pro jednotlivé zákazníky. Díky tomu se lidé, kteří používají elektrickou energii dané společnosti, mohou na místě rozhodnout, zda určité používání energie stojí za uhlíkové emise. Tým stojící za aplikací Flick chce pomoci zákazníkům pochopit dopad každodenního používání. Hodně lidí chápe důležitost udržitelné energie, ale málo z nich ví, kolik uhlíku každý domácí spotřebič skutečně vytváří.

Zákazníci společnosti Flick musí mít doma nainstalované inteligentní měřidlo. Společnost nabízí elektřinu bez dlouhodobých smluv a zveřejňuje své poplatky na svých internetových stránkách. Transparentnost je pro firmu důležitá a zákazníci se mohou přihlásit k standardním nebo nízkým uživatelským sazbám. Součástí sledování aktuální ceny elektřiny ukazuje cenová kalkulačka vždy aktuální sazbou. S novou personalizovanou kalkulačkou se mohou zákazníci rozhodnout, zda potřebují využít daný spotřebič. Aplikace je doplněna o vtipný prvek, protože množství produkovaného uhlíku je srovnáváno s množstvím, které vyprodukuje koza.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762