Vědci používají umělou inteligenci k analýze sopečného prachu

Vulkanologové začali používat umělou inteligenci v rámci studie erupcí. Aplikace jim umožňuje analyzovat tvar sopečného popela. Existuje totiž mnoho různých druhů sopečných výbuchů – od těch výbušných až po proud lávy. Studiem vyprodukovaného popela získávají vulkanologové možnost nahlédnout do typu výbuchu, ke kterému došlo. To může pomoc evakuačním týmům zjistit, jak velkou oblast bude třeba evakuovat a zda v blízké době dojde k dalšímu výbuchu.

Až dosud se kategorizace popela většinou prováděla pouhým pozorováním okem. To je časově náročné a je nutné se spolehnout na vysoce kvalifikované odborníky. Nyní vědci z Earth-Life Science Institute na Technologickém institutu v Tokiu vyvinuli způsob, jak využít konvoluční neuronové sítě (CNN), které se často používají k analýze obrazů, aby mohli určovat částice sopečného popela. Výzkumníci nejprve školili systém generováním tisíců dvourozměrných obrazů částic popela. Pak roztřídily obrázky do jednoho ze čtyř základních tvarů: blokové, vezikulární, protáhlé nebo zaoblené. Poté tyto obrázky nasadili do svého CNN softwaru, aby jej naučili, co má hledat. Výsledný program umělé inteligence je nakonec z 92 procent úspěšný v přesném zařazení tvaru částice.

Aby se zvýšila užitečnost programu, lze k výsledkům přidat barevné a texturní techniky s pokročilým zvětšením, jako je elektronová mikroskopie. To by mohlo poskytnout ještě více informací o typu erupce skrývající se v popelu. Vulkanologický program prokázal, že CNN lze užitečně použít při analýze širokého spektra obrazů. V budoucnu by se tato technika mohla použít k analýze jiných typů částic.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762