Starbucks otevře svou první kavárnu pro neslyšící ve Spojených státech

Společnost Starbucks nedávno oznámila otevření své první pobočky v USA, kde budou pracovat lidé ovládající znakovou řeč. Tento koncept poprvé debutoval v Malajsii v roce 2016. Znaková řeč bude samozřejmě výhradně ta americká. Jako společnost, jejímž cílem je „inspirovat a vychovávat lidského ducha – jeden člověk, jeden kelímek a jedno sousedství najednou.”

Pobočka se otevře v říjnu letošního roku ve městě Washington, D.C. a společnost Starbucks plánuje zaměstnat 20 až 25 zaměstnanců, kteří jsou neslyšící nebo mají těžké postižení sluchu. Požadavkem je, aby jednotlivci uměli americkou znakovou řeč (American Sign Language). Kavárna se otevře poblíž Gallaudet University, což je jediná univerzita na světě, která se výhradně věnuje vzdělání a podpoře neslyšících studentů.

Zaměstnanci budou nosit zástěry, které mají název „Starbucks“ hláskované ve znakové řeči. Slyšící zaměstnanci, kteří ovládají znakovou řeč, budou nosit odznáčky, které prokáží jejich schopnost uspokojit potřeby neslyšících zákazníků.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762