Hotel Iberostar vytvořil zážitkový tábor pro svou nejmladší klientelu

Globální řetězec Iberostar nabízí svým dětským hostům jedinečné vzdělávací zážitky v rámci své iniciativy Star Camp. Ve Star Camp si děti mohou během svých prázdnin vybrat ze 140 aktivit.

Po kreativní stránce se mohou návštěvníci zapsat do uměleckého nebo kuchařského kroužku, který umožňuje dětem prozkoumat „smyslové menu“. Hosté se mohou také těšit na své táborové skupiny s příležitostmi vyzkoušet na jeden den profesi novináře, publicisty nebo filmaře. Některé z více zážitkových nabídek zahrnují orientaci na překážkové dráze se zavázanými očima a únikové hry. Děti jsou rozděleny do věkových skupin 4-7 let, 8-12 a 13 a více. Pro každou věkovou skupinu poskytuje společnost Iberostar kempování s přizpůsobeným prostorem pro socializaci.

Jak je vidět, tak hotely si začínají uvědomovat důležitost personalizovaných cestovatelských zážitků a tím pádem je třeba oslovit i ty nejmladší zákazníky, aby mohla značka budovat loajálnost prostřednictvím zážitků.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762