Zařízení od Augmented Nature varuje zvířata před hrozbami způsobené člověkem

Mnoho živočišných druhů čelí řadě hrozeb, proto přichází nespočet inovací, které se snaží zlepšit úsilí v oblasti ochrany. Jedna aplikace z USA používá technologii rozpoznávání obličeje k identifikaci ohrožených primátů. V Brazílii se používají senzorická zařízení, které monitorují a chrání deštné pralesy. Postgraduální konstruktéři a inženýři z Royal College of Art a Imperial College vyvinuli nové zařízení zabraňující vyhynutí zvířat. Zařízení Augmented Nature se stává ochráncem přírody. Jedná se o štítky, které monitorují zvířata a prostředí. Pokud je zvíře v ohrožení, tak tag aktivně upozorní zvíře.

Projekt má dva návrhy prototypů zařízení. První je pro velryby, které jsou ohroženy v některých oblastech. Hluk lodního motoru narušuje velryby a hrozí jim kolize s lodí, že budou obětí rybolovu a má na ně vliv i změna klimatu. Cílem zařízení je vyřešit tento problém vydáváním zvukových podnětů, které pomáhají velrybám vyhnout se lodím. Druhý přístroj je pro Pekari páskované, což je druh prasete žijící v amazonském deštném pralese, který je pro amazonský ekosystém velice důležitý. Ale odlesňování, nezákonné lovy a ztráty biotopů způsobují, že je Pekari blízko k zániku. Zařízení vydává vibrační signály, které je varují, aby se drželi od pytláků.

Projekt Augmented Nature zasahuje do ekosystémů a dává zvířatům a prostředí aktivní pomoc při ochraně. Přístroje také umožní výzkumným pracovníkům dozvědět se více o těchto druzích.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762