Brainstorming

Dobří planneři chápou, že je třeba mít dobré schopnosti pro usnadnění vymýšlení nových nápadů (a.k.a. brainstorming), aby mohli být nepostradatelnou součástí tvůrčího procesu. Pokud si vybudujete pověst, že pomáháte svému týmu kreativců se zajímavými myšlenkami nebo různými vhledy, tak je velká pravděpodobnost, že vás kreativci budou zvát, abyste se pravidelně připojili k jejich vymýšlení konceptů. Na rozdíl od obecné domněnky však může brainstorming zahrnovat víc, než jen zavření lidí do místnosti se dvěma stojany a fixami, kdy řeknete týmu, aby začali sepisovat jakékoliv nápady, které jim přijdou na mysl.
V akademických kruzích probíhá diskuse o tom, jak má skutečně probíhat brainstorming a existují stovky článků věnovaných různým myšlenkovým technikám. Nicméně tady je několik základních bodů, jak začít.

Příprava

Ujistěte se, že problém a cíl je jasně definován. Například „Naším cílem je přijít s novým názvem pro tuto konkrétní akci, produkt nebo službu. Tady je současný problém, který mají u stávajícího názvu.“
Zamyslete se nad seznamem pozvaných. Nechcete jen bandu copywriterů. Chcete se ujistit, že máte správný mix lidí. Lidí, kteří o problému vědí, a lidí, kteří o něm nevědí. Lidí s různým zázemím. Lidí, kteří přemýšlejí odlišným způsobem. Rozmanité skupiny a odlišné myšlení často vedou k nejoriginálnějším nápadům.
Připravte si zasedačku. Najděte obrázky, slova, fráze – jakýkoli podnět, který můžete najít a týká se tématu, o němž budete mluvit – a pověste je na zeď nebo je rozprostřete po stole. Snažte se, aby se v místnosti vytvořilo ponorné prostředí, takže jakmile přijdou lidé do zasedačky, tak se jejich mysl začne marinovat v materiálu, o kterém budete mluvit.
Přiveďte stážistu a stopky. Budete totiž potřebovat někoho, kdo bude dělat poznámky, a musíte mít jistotu, že skončíte včas. Je úžasné, jak rychle sokáže uplynout hodina, když přicházíte s nápady, které změní svět.
Sepište předem vaše podněty. To je časově nejdůležitější a kritická část procesu, takže si pořádně promyslete vaše otázky/výzvy. Proč? Protože bez ohledu na to, jak jsou lidé kreativní, pokud jde o vymýšlení, tak lidé nevyhnutelně mohou vyčerpat své nápady. Nádrž může vyschnout. Vaším úkolem je doplňovat jejich představivost pohonnou hmotu tím, že je vyzvete, aby vnímali problém z neočekávané nebo neobvyklé perspektivy. Proto je pro vás rozhodující, abyste předem uvažovali o tom, jak vyřešit problém. Když se tedy dostanete do slepé uličky, můžete daný problém formulovat chytrým a nápaditým způsobem a přimět kolegy, aby si pomysleli: „Ach! Když se na to podíváš takhle, tak mě napadá, že bychom mohli…“

Prvních pět minut

V první řadě musíte být náruživí. Nezapomeňte, že vaše energie ovlivňuje energii všech ostatních v místnosti. Pokud jste zanícení, tak ostatní budou taky. Poděkujte všem za příchod. Představte navzájem lidi, kteří se neznají. Dejte každému psací potřeby. Sepište na jednu stránku potřebné informace spolu s problémem a cíli, kterých se snažíte dosáhnout. Nastavte základní pravidla. Žádné rozhodnutí. Žádná cenzura. Všechno je správně. Prostě se bavte.

Několik efektivních technik

Asociace slov

Jedná se o skvělé cvičení, které přiměje lidi, aby se uvolnili a vyhnuli se autocenzuře. Začněte se slovem souvisejícím s tématem, kterého se týká tento brainstorming a v kruhu se ptejte člověka, aby řekl slovo, které mu přijde na mysl a souvisí se slovem, jenž bylo vyřčeno předtím.

Myšlenková mapa

Tato technika je podobná technice asociace slov, ale je trochu více strukturovaná a vizuální. Začněte jedním slovem nebo obrázkem ve středu stránky. Začněte sepisovat různá slova do větví, které se vztahují k tomuto středovému slovu. Zkuste použít barvy k seskupení podobných slov/nápadů dohromady. Jakmile dokončíte mapu, začnete si všímat určitých nápadů nebo témat, které vzešly najevo.

Pište a rozvíjejte

Dejte všem post-it lístečky nebo kartičky. Nechte každého napsat jeden nápad na jednu kartu a sepište co nejvíce nápadů v rozmezí 3-5 minut. Sesbírejte všechny kartičky, promíchejte je a rozdejte je lidem. Požádejte každého, aby rozvinul nápad, který je již napsaný na kartičce.

Analýza po branstormingu

Když končí brainstorming a vše bylo řečeno, tak to neznamená, že jste hotovi. Mnohem častěji se stává, že není hotovo a některé z nejlepších nápadů mohou přijít až po skončení branstormingu, když se podíváte na desítky nápadů, které byly vygenerovány během zasedání. To je bod, v němž vy jako planner můžete prohloubit konkrétní myšlenku a posunout ji ještě dál. Když máte pocit, že máte něco, co vykrystalizovalo do jediné působivé věty nebo odstavce, tak se o to podělte s kreativci jako startovací balíček. Když se jim to zalíbí, tak to rozvinou dál. A kdyby tomu tak nebylo, tak je tu šance, že to vyvolá diskuzi, která by mohla mít za následek další skvělý nápad.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762