Tento generátor textu vám nahradí lorem ipsum reálným textem

Boom Online Marketing je britská digitální marketingová agentura, která vytvořila alternativu k lorem ipsum. Lorem ipsum je latinský zástupný text, který vyplňuje rozvržení dokumentu před tím, než jej autoři nahradí reálným obsahem. Obsahuje zkrácené části textu od Cicera „O nejvyšším dobru a zlu“, který byl napsán v roce 45 před Kristem. Nový generátor textu od agentury Boom Online Marketing nabízí užitečnou alternativu k tomuto zástupnému textu. Spíše než mít šablonu nesouvisejícího textu, tak jejich generátor vytváří pro uživatele skutečný text.

Chcete-li použít tento generátor textu, tak musíte nejprve zvolit téma. Poté počet odrážek nebo odstavců, které chcete vytvořit. Konečně je zde možnost vytvářet text buď v HTML formátu, nebo v prostém textu. Uživatelé proto mohou generovat text relevantní pro svou práci nebo obsah, který vytváří. Ať už se jedná o vaření, sport, politiku, módu a mnoho dalších oblastí. Generátor vytváří vlastní obsah na základě analýzy stránek Wikipedia podle tématu, který uživatel hledá. Pak zkopíruje a vloží informace, které najde, a přeformátuje je do zvoleného formátu.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762