Google Ads umožní malým podnikům sledovat chování zákazníků online i offline

Společnost Google nyní nabízí podnikům a malým podnikatelům přístup k informacím o offline návycích jejich zákazníků. S novými soon-to-be-renamed budou totiž spotřebitelská data sledována na každém touchpointu uživatelské cesty.

Obchodníci a majitelé firem budou schopni analyzovat, kolik návštěv jejich zákazníků provede v místech kamenné prodejny a jak často jejich zákazníci kliknou na tlačítko volání, navigaci, webové stránky, návštěvy a tlačítek k nákupu.

Údaje o zákaznících budou uspořádány podle kampaní nebo podle umístění obchodu. Podle společnosti Google by zákazníci, kteří používají rozšíření o lokalitu ve všech částech světa, měli mít přístup k těmto datovým analýzám. Zatímco tyto údaje budou komplexní a budou obsahovat jak demografické, tak psychografické informace, Google zdůrazňuje, že nahlášené výsledky obsahují údaje o zákaznících, které jsou „souhrnné a anonymní“.

Velké značky se totiž spoléhají na uživateli vygenerovaný obsah, nejčastěji skrze engagement na sociálních sítích a recenze produktů. Ale malé značky nemusí mít k dispozici dostatek kapitálu nebo jiných zdrojů, aby získali přístup k těmto hlubším insightům spotřebitelů. Proto nová datová platforma společnosti Google demokratizuje data a osvobozuje spotřebitele.

Iniciativa společnosti Google se snaží vytvořit plynulejší a efektivnější zákaznickou cestu, čím umožňuje jak značkám, tak i kupujícím vytvořit si všesměrovou síť a zpětnou vazbu. Nový program Google Ads umožní firmám všech velikostí řádně sloužit a oslovit jejich zákazníky.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762