Platforma Cedar umí pomocí dat personalizovat účty za doktory

Lékařský fakturační proces může být pro některé pacienty šílený. Nejenže se vyúčtování posílá dlouho po ukončení procedury, ale také obsahují číselné kódy, které spotřebitel těžko luští, aby zjistil, za co platí.

Cedar, lékařská fakturační platforma, se snaží tento proces zlepšit jak pro pacienty, tak pro poskytovatele. Platforma analyzuje miliony datových bodů, aby zjistila, jak je komunikováno s pacienty a zajímá se, aby zajistila optimální reakci.

Komunikace obsahuje podrobný účet služeb, který spotřebitel snadno pochopí. Údaje také informují platformu o tom, jak nejlépe spolupracovat s pacientem, ať už je to telefon, smska, e-mail nebo pošta. Cílem systému je personalizovat službu pro každého klienta a také pomáhá lékařům tím, že jim řekne nejlepší způsob komunikace a zjednoduší proces fakturace.

Nápad Cedaru je natolik populární, že společnost získala 49 milionů dolarů v rámci financování. S využitím dat a technologií k řešení dlouhotrvajících výzev pacientů nabízí společnost uživatelům příjemnější zkušenost.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762