Zařízení pro zrakově postižené pomáhá číst text a identifikovat lidi

OrCam je zařízení, které pomáhá zrakově postiženým. Jedná se o brýle, které dokáže rozpoznat věci v zorném poli uživatele. Uživatel ukazuje na objekty, text nebo lidi, které chce identifikovat, a OrCam mu poskytne informace ve formě zvuku pomocí technologie vedení zvuku kostí. Nyní společnost uvedla OrCam MyEye 2.0, které přináší mnoho vylepšení.

Původní zařízení totiž mělo velikost chytrého telefonu a používalo samostatnou jednotku na hlavu a základní jednotku připojenou pomocí kabelu. Nová verze je více kompaktní a bezdrátová. Nabízí také lepší počítačové vidění a strojové učení je poháněné umělou inteligencí. To umožňuje číst text na počítačových obrazovkách i tištěný text v knihách nebo na produktech. Zařízení reaguje na intuitivní gesta, takže uživatelé prostě ukáže na kus textu, který chce přečíst. Funkce text-to-speech je dostupná v 15 jazycích.

Dalšími jedinečnými funkcemi je identifikace barev a informace o čase, kdy uživateli stačí zvednou zápěstí, jako by se dívali na hodinky. MyEye 2.0 se prodává přibližně za cenu 3500 USD.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762