Virtuální konzultace s veterinářem nabízejí majitelům zvířat pohodlí a efektivitu

Mít nemocného nebo zraněného domácího mazlíčka může být velmi stresující záležitost. Jednak cesta k veterináři může být drahá a zvíře je z transportu ještě více vystresované. Helthy Pets je nová služba, jejíž cílem je odstranit tyto překážky ve prospěch zvířat a to tak, že majitelům umožní videohovor s kvalifikovaným veterinářem.

Vzhledem k tomu, že během videohovoru lze vyřešit mnoho problémů se zvířaty, může tato služba vyloučit potřebu drahé návštěvy veterináře nebo vyvolání stresu u zvířete. Zatímco konference může poskytnout majitelům domácích zvířat klid, mohou zároveň odhalit i něco, co bude potřeba zkontrolovat osobně, a teprve v takovém případě je potřeba osobní návštěva veterináře.

Videohovory s lékaři jsou už dlouho k dispozici pro lidi, takže rozšiřování služby na domácí zvířata je přirozený vývoj. Služba se stává cennější pro ty zvířata, které jsou při navštívení veterinářů nervózní. Healthy Pets je nyní k dispozici online.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762