Tyto modulární veřejné toalety dokáží recyklovat vodu

Inovace ve navrhování veřejných prostor mohou sloužit mnoha funkcím, jako je udržitelnost nebo přístupnost. Už jsme byli svědky inovativních návrhů, jako je zelená stěna v Německu, která čistí vzduch ve městech.

V San Francisku se ministerstvo veřejných prací rozhodlo nahradit veřejné městské toalety novým návrhem, za kterým stojí architektonická firma SmithGroupJJR. Nový design představuje modulární veřejné toalety nazvaných AmeniTrees. AmeniTrees se připojí k městské kanalizaci vodním a elektrickým vedením a město má v plánu je využívat dalších 20 let. Jsou dostupné i pro zdravotně postižené a jsou samočistící. Toalety jsou doplněny o informační stánek, což snižuje náklady nových toalet. Kiosk dokáže zobrazovat reklamu a zprávy pro veřejnost o důležitých akcích, programech a problémech ve městě.

Systém AmeniTrees dále využívá systémy recyklace vody, které mu umožňují využívat recyklovanou vodu, například dešťovou vodu. Tuto vodu může potom systém použít ke splachování nebo čištění toalety.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762