Společnost Verizon testuje rehabilitace pacientů pomocí virtuální reality

Většina pacientů, kteří se zotavují ze závažné operace, musí projít nějakou formou rehabilitace. Pro tyto pacienty je největší překážkou mobilita, kdy je pro ně výzva se dostat na určité místo. Profesor Steven Feiner a jeho studenti z Verizon inkubátoru Alley pracují na potenciálním virtuálním rehabilitačním programu, který by mohl usnadnit život pacientům i jejich terapeutům.

Program funguje tak, že „vytváří virtuální prostředí pro spolupráci, ve kterém terapeut a pacient využívají virtuální realitu ke cvičení zaměřeném na motorické funkce, i když jsou oba na různých místech.“ Zatímco tato schopnost by byla před několika lety nemyslitelná, pokrok ve VR a 5G připojení umožňuje tento způsob testovat.

Potenciální přínosy jsou zřejmé jak pro pacienta, tak pro terapeuta. Pacient nemusí opouštět domov kvůli své omezené pohyblivosti, ale může svou rehabilitaci provádět doma pomocí VR brýlí. Lékaři a terapeuti tak budou schopni přijímat více pacientů, jelikož se jejich sezení zjednodušuje. Zatímco tato myšlenka je stále ve fázi testování, má potenciál optimalizovat, ne-li přetvořit zásadní stránku zdravotní péče.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762