Autobusy v Londýně budou automaticky počítat cestující kvůli zlepšení služeb

Město Londýn se snaží zlepšit své dopravní služby testováním automatizovaných nástrojů na počítání cestujících, které v reálném čase poskytují údaje o využití autobusu. Transport for London (TfL) provede tříměsíční zkušební verzi, která bude zahrnovat metody sledování změny tlaku v kolech a hmotnosti autobusu, bude přezkoumávat bezpečnostní záznamy a umístí senzory na dveře každého vozidla. Organizace pak doufá, že tyto informace použije ke zlepšení řidičovy praxe. V minulosti se spoléhala na prodej jízdenek a průzkumy zákazníků, aby pochopili, jak lidé cestují.

Tohle je zajímavý příklad toho, jak může tradiční služba využít technologii k lepšímu porozumění potřebám zákazníků. Testování budou probíhat na sedmi autobusech od 8. června.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762